Školy, školky a dětské domovy

Canisterapie u dětí

Vlivem canisterapie dochází k povzbuzení duševního vývoje dítěte. Děti jsou v přítomnosti psa uvolněnější a více motivované k práci i k výuce. Ke zlepšením může docházet i oblasti sociálního kontaktu, zvýšení sebevědomí a sebeúcty. Často plní roli kamaráda, nebo sourozence, kterému se dítě svěřuje i s věcmi, které se bojí říct dospělým. Pes nekritizuje, nehodnotí a nevyčítá. Pomáhá při řešení vnitřních konfliktů a pomáhá při pocitech osamělosti. Ty nejmenší učí rozlišovat živé a neživé, seznamují se s rozmnožováním, rozením mláďat a se smrtí. Děti ve školním věku mohou převzít zodpovědnost a učí se tím starat a pečovat o druhé. Buduje si tím odpovědnost a samostatnost. Učí se díky kontaktu se psem lépe rozumět potřebám a pocitům, což vede k rozvoji empatie. Pokud si dítě osvojí vhodné zacházení se zvířaty, usnadní mu to do budoucna zvládání mezilidských vztahů.

Momentálně navštěvujeme

Mateřská škola Aloyse Klara

Armandy Therapy Clinik

Základní škola Líbeznice

Základní škola speciální