Domovy důchodců

U seniorů pomáhá canisterapie odbourávat strach a obavy ze samoty. Podněcuje k interakci s ostatními a nabízí téma k rozhovoru. Může vzbuzovat příjemné vzpomínky. Cílem canisterapie v domovech pro seniory může být zlepšování kvality života a smysluplné trávení volného času. Dochází při tom ke zmírnění stresu, zlepšení adaptability a zvyšuje sebevědomí. Canisterapie může být zaměřena na podporu motorických a kognitivních schopností. Pes může být využit k trénování pozornosti a paměti. U seniorů, kteří jsou upoutání na lůžko může  být indikována metoda polohování.

Skupinová canisterapie

Při skupinových terapiích využíváme také formu AAA nebo AAE. Na terapii jsou přítomni 4-6 klientů na jeden canisterapeutický tým.
Formou AAE zapojujeme hlavně hlavu klientů – aby nám při různých hrách řekli například co se na psa změnilo, nebo jaké jídlo může pes jíst. Zároveň ale zapojujeme hrubou a jemnou motoriku při házení míčků, plnění hlavolamů dobrotami a jiné. Formu AAA používáme standardně při všech našich aktivitách.

Individuální canisterapie

 Individuální terapie za pomoci psa pomáhají formou AAT nebo AAAPři AAT je práce spojená s lékaři ze zařízení se zapojením psa. Pes pomáhá při rehabilitaci ať už polohováním psů, nebo při zapojení klienta nevědomě, např. hlazení psa, i když klient málo hýbe rukou (klient nevědomě hladí).
Formou AAA využíváme standardně při jakékoliv terapii jen přítomností naší a psa. Klienti se velmi často v přítomnosti psů rozpovídají a vzpomínají.

Momentálně navštěvujeme

Domov Sue Ryder

Domov seniorů Kobylisy

Sananim z.ú.